Política de Protecció de Dades

Tpv Solutions Corp SL es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Tpv Solutions Corp SL implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Siusplau, tingui en compte que tot i que pot haver-hi enllaços a la nostra web a altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Tpv Solutions Corp SL no controla el contingut de les webs a tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs. 

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Tpv Solutions Corp SL amb CIF B55089411 i domicili social a AVENIDA RIERAL 34 17310, LLORET DE MAR (GIRONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis i bases legitimadores. Per aquells tractament que ho requereixin, s'informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Tpv Solutions Corp SL té previst realitzar: 

  • Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial. 
  • Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
  • Base legítima: El consentiment de l'interessat. 

Informació bàsica sobre el tractament de les dades Reglament (UE) 2016/679: 

Responsable del tractament

Tpv Solutions Corp SL
NIF: B55089411
Avda. del Rieral, 34. 17310 Lloret de Mar
Email: info@tpv-solutions.com

Destinataris

Les dades no seran comunicades a tercers, a excepció que ho exigeixi una Llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. 

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra direcció. 

Reclamació

Els interessats poden dirigir-se a la AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

D'acord amb els drets que confereix la normativa vigent i aplicable en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (dret a l'oblit), portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com la revocació del consentiment prestat pel tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal AVINGUDA RIERAL 34 17310, LLORET DE MAR (GIRONA) o al correu electrònic INFO@TPV-SOLUTIONS.COM .Podrà dirigir-se a la Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. 

Les dades identificades amb una marca (*) són camps obligatoris i requerits, en conseqüència s'entendran com necessaris per complir amb les finalitats mencionades amb anterioritat. 

TPV SOLUTIONS CORP SL informa que amb la firma del present document atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades de les finalitats mencionades anteriorment.